Psikolojik Sıkıntılar İçin Dua

Ebul Hasan hazretleri  arkadaşlarına psikolojik sıkıntılara, ruhi bunalıma karşı şu duayı okumalarını tavsiye ederdi.

Yâ Vâsiu, Yâ aliymü, Yâ zel fadlil azıymi ente rabi ve aleyke hasbi, in temsesni bidurrin fe lâ kâşife lehû illâ ente, ve in teradde lî bi hayrin fe lâ râdde li fadlike, tüsiybü bihi men teşâü min ıbâdike ve entel ğafurur rahıym.